Humanitas Onder Dak

waar mensen tellen.

direct naar het hoofdmenu

Met de nadruk op werk

De nieuwe benaming van Werkplaats 't Dammetje is niet zomaar gekozen. De nadruk ligt nu op wèrk, zegt projectmanager Marcel Michels van het Groningse 'Kansentraject'. Er wordt productie geleverd. En daar gaf de oude benaming 'activiteitencentrum' toch te weinig uitdrukking aan.

Binnen de werkplaats zijn diverse doelgroepen aan de slag.  Vanuit de afdeling SOZAWE (sociale zaken en werk) van de gemeente begeleiden we (ex-)gedetineerden richting een betaalde baan (project 'Werken Na Detentie'). Ook plaatst SOZAWE  mensen uit de doelgroep 'Meedoen'. De 'Taakstraffers' zijn  er in opdracht van de rechter aan het werk, de reclassering plaatst en begeleidt deze mensen. Voor iedereen geldt dat men weer in een arbeidsritme wil komen. Dat betekent: op tijd komen, niet ziekmelden bij een lichte verkoudheid, kortom, (weer) de verantwoordelijkheid leren op te nemen die hoort bij het hebben van een baan.

Humanitas Onder Dak begeleidt de trajectvolgers individueel, 'op maat', ieder volgt zijn of haar eigen traject en maakt eigen keuzes, daarin gesteund met een begeleidingsplan en goede afspraken. Ook komt het voor dat taakstraffers niet alleen hun verplichte uren maken, maar daarna kiezen voor een traject van Humanitas Onder Dak, net als de mensen die via SOZAWE  komen.

In 't Dammetje worden de taken 's morgens verdeeld, vertelt Michels. Een deel van de trajectvolgers haalt oud papier op, een deel gaat bezig met het productiewerk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het bestickeren van spullen. En dan gaat ook een deel aan het werk met de houtbewerking: het maken van de robuuste bloembakken, vogelhuisjes en vlinderhuisjes. Een mooie klus was het maken van oerdegelijke tassen en zakken uit oude kunstposters van een galerie.

Dat er in de werkplaats ook houtbewerkingsopdrachten uitgevoerd worden, is eigenlijk een kwestie van toeval, geeft Michels grif toe. De boormachine waarmee het werk wordt gedaan, stond er al toen Humanitas Onder Dak Groningen in het pand aan de Lijnbaanstraat trok. Hij is begin 2008 overgenomen van Delinkwentie & Samenleving, tot dan de gebruikers van het pand.

Het wachten is nu op de voltooiing van de werkzaamheden aan het Damsterdiep, die de voorkant van het pand nu al een hele poos aan het zicht onttrekken. De bouw van de parkeergarage die er verrijst heeft een poos stil gelegen, maar volgens Michels zou hij toch in 2011 klaar moeten zijn. Dan loont het voor de werkplaats 't Dammetje om een leuke winkel in te richten en daar de klanten in stijl te ontvangen. Dan wordt de nieuwe naam van de werkplaats ook helemaal duidelijk. De voorkant van het pand ligt aan het Damsterdiep. Een dam, aldus Michels, leidt het water in goede banen en zorgt dat de boel niet overstroomt, zoals de 'trajectvolgers' van Humanitas Onder Dak via hun begeleidingsplan in het Kansentraject worden bijgestuurd, waar nodig in de goede richting.